Norrbottens läns Stövarklubb
Kallar till årsmöte
Plats PRO lokalen i Råneå Tallheden 24A
Tid 2019-04-14 kl.12.00

Sponsorer >>>

Klicka på respektive logga så kommer du till deras hemsida.

Nyheter >>>

Klicka på bilden så länkas ni dit.
Segrartrion NKM i Haparanda Segrartrion NKM i Haparanda

NKM 2018
Segrartrion NKM i Haparanda
Från vänster
Stefan Tuvebäck med hunden Donnängets Hilda 3:a
Per Anders Karlsson med Mokällans Glänsa 1:a
Michael Barcheus med Solstrimmans Finn-Viivi 2:a Resultat lista Klicka

>>> Sid 1 <<<
>>> Sid 2 <<<

DM och Länskamp
Segrar trion från vänster
Sörpåskogens Lovis
Ägare Lars Nyström
SR Lorry
Ägare Conny Lundström
Killingnäsets Speja
Ägare Mats Wikström
1. Lorry 2. Lovis 3 Speja
Representanter på SM blir Hamilton SR Lorry och Finstövaren Sörpåskogen Lovis.
Länskampen slutade med seger för NblStk 11 poäng och VblStk 5 poäng

Betalningsrutiner.

Anmälningsavgifter för utställning och jaktprov, Alla betalningar skall göras direkt till föreningens bankgirokonto 5454-7476.

Aktuellt >>>

Segrare i Norbottens KM
SE30858/2014
Killingnäsets Speja
Ägare Mats Wikström Boden

Prispallen KM Norrbotten.

1. Killingnäsets Speja
Ägare Mats Wikström Boden
2. Långsjölidens Zelda
Ägare Axel Norberg Boden
3. Solstrimmans Finn-Viivi
Ägare Michael Barchéus Boden

Övriga startande

4. Spjutvikens Kladde
Mikael Ek
5. Aja
Johan Sundström
6.Lady
Birger Sundström
7.Sanåsbergets Winni
Lars Resin
8. Målarns Jakthundar Blixten
Mikael Fredriksson
Poäng resultat kommer på sidan under fliken Jaktprov Resultathistorik under början av veckan.

 

 Inför provsässongen
2018-19

 
Hej. Några kommihåg inför provsäsongen .
 
-2 RR- prov kan tagas av samma domare för kvalificering till elitklass förutsatt   att dom är tagna på  olika säsonger.
-Har en domare dömt en hund till ett förstapris får domaren endast döma hunden igen genom att domaren blir lottad på hunden (tex vid elitprov).
-För att starta på särskilda har- och rävprov samt rörliga elitprov  skall anmälan om provdag ske  senast klockan 18.00 dag före start eller enligt lokalklubbs anvisningar.
- Det måste ha förflutit minst fem dagar mellan den skriftliga anmälan till tänkt provdag.
- Innan provdagen skall hundägaren betalat in start avgiften till arrangerande klubb.
-Hundägaren skall kunna visa upp kvitto på erlagd startavgift för domaren innan hunden släpps om inte kommissarien har sett kvittot vid anmälan.
-Kan inte hundägaren detta får den ej starta.
-Vid fasta EKL-prov skall anmälningsavg vara erlagd före anmälningstidens utgång .
-Någon efteranmälan eller start utan erlagd startavgift får ovillkorligen inte ske.
- Från och med 2008 gäller att du kan anmäla startdag till kommissarien senast dagen innan star, dock senast kl 18,00.
- Första släpp under september månad är 06.00, under oktober 07.00 och avbryts 16.00 från november till sista februari släpp 08.00 och avbryts 15.00.
-Kollegium hålls för ÖKL/SR/UKL/RR snarast efter 31/10, 31/12, 15/3.
-Kollegium för fasta EKL hålls efter varje provdag.
-Efter att kollegium genomförts så skicka protokollen  till mej om inget annat meddelas.
 
Med vänlig hälsning / Torbjörn Johansson    

J Solstrimmans Finn-Helmi Bis Kalix 2018 J Solstrimmans Finn-Helmi Bis Kalix 2018

Årets utställning i Kalix dominerades av 2 raser 31 Beagle och 29 Finska stövare. Övriga deltagande raser var 5 Hamilton, 4 Schiller, 1 Gotlandsstövare och en Dunker.
Läs mer under Reportage och resutat under fliken utställning.

BISRåneå18 Japp BISRåneå18 Japp

Utställningen i Råneå präglades av Smålandsstövarna som var 24 st till analet. Bis blev Smålandsstövaren  Japp ägare Cristel Carlsson.
Läs mer under fliken reportage.

Klickapå bilderna blir dom större.
läs mer under fliken reportage
.

Pristagare vid södra zonens årsmöte
från vänster Conny Lundström vinnare av vandringspokalen för 3:e året SR Lorry.
I mitten SR prov Karika Elsa äg: David Westerberg 90/55 1:Räv ÖKL
Till vänster Norrsolens Zlatan  äg: Torbjörn Malamström  120/61 120/58 Bästa EKL hund.

Domaretiska regler

SKK har kommit ut med DOMARETISKA REGLER (klicka på länken)som gäller för alla jaktprovsdomare.  Alla domare bör läsa igenom detta.

Löpet  >>>

Södra Zon
kallar till årsmöte med öppenklass kollegium 

Den 28/3 kl 18.00
Plats: Höglandsnäs byagård 
Välkomna!
Henrik Öhlund

XL-Bygg
Avtal med medlemsrabatter för Norrbottens läns Stövarklubb
>>> Klicka här <<<

Nya jaktprovsresultat från våra zoner, se
Jaktprov/ Resultathistorik