Startfält NKM.
 

Fin NO JCH SE JCH SE UCH SE38981/2016 
Solstrimmans Finn-Heikki

Ägare:Patrik och Ebbe Nyberg

Sch  JCH SE123123/2015 Jakthunden Buster
Ägare:Exempel andersson

Sch  JCH SE123123/2015 Jakthunden Buster
Ägare:Exempel andersson

Sch  JCH SE123123/2015 Jakthunden Buster
Ägare:Exempel andersson

Sch  JCH SE123123/2015 Jakthunden Buster
Ägare:Exempel andersson

Sch  JCH SE123123/2015 Jakthunden Buster
Ägare:Exempel andersson

Sch  JCH SE123123/2015 Jakthunden Buster
Ägare:Exempel andersson

Sch  JCH SE123123/2015 Jakthunden Buster
Ägare:Exempel andersson

Sch  JCH SE123123/2015 Jakthunden Buster
Ägare:Exempel andersson

Sch  JCH SE123123/2015 Jakthunden Buster
Ägare:Exempel andersson

Sch  JCH SE123123/2015 Jakthunden Buster
Ägare:Exempel andersson

  I samarbete.