Anmälan till NKM  Norrbotten 2022

Kommande NKM för Stövare som jagar Hare i Norrbotten beslutades genomföras den 17/10 och 18/10
 med samling den 17 oktober.

 
Anmälningar
Anmälningen skall innehålla en kopia av hundens registreringspapper, kopia av vaccinationsintyg, ägarens namn, adress, e-mail-adress och mobiltelefonnummer, samt en digital (jpg) bild av hunden som kan skickas med e-mail. Hundens meriter skall också uppges. Vid betalningen ange hundes regnumer på meddelande. Vi önskar också namn, adress, på eventuella andra medresenärer.


Bestämmelser för Stövar NKM för harhundar. Ändamål 
NKM provet för stövare syftar bl.a. till att ytterligare stimulera intresset för provverksamhet och avel med utpräglade harhundar vilka fyller de krav SvStK:s stadgar och drevprovsregler föreskriver. 

Organisation 
NKM arrangeras av Gränszonen i sammarbete med Norrbottens Läns stövarklubb.

Provslag och bedömning 
NKM för harhundar genomförs som prov i Elitklass för (Ekl/hare) och bedömningen sker enligt SvStK:s  drevprovsregler. Bedömningen under provdagarna sker med endomar system. Tjänstgörande domare tillhandahålls av NblStk.  

Inbjudan och anmälan 
Rätt att deltaga 
Berättigad att deltaga är registrerad hund av erkänd stövarras som uppfyller kraven för att deltaga vid prov Ekl. enligt Svenska Stövarklubbens drevprovsregler.  
Hundägare som önskar deltaga anmäler sig till arrangören enl nedanstående uppgifter. Anmälan ska vara klubben tillhanda senast 14 dagar före utsatt provdatum. Med anmälan ska kopia på stamtavla och vaccinationsintyg skickas bifoga digitalt foto på anmäld hund.   

.   
 
Antal deltagare 
Max antal deltagare vid NKM för harhundar är tjugo hundar. För NKM för harhundar ska arrangeras krävs att minst tio hundar anmälts, vid fler än tjugo hundar sker lottningsförfarande enligt SvSkl. regler. 
Hundägare ska efter mottagande av startbekräftelse inom fem dagar bekräfta sitt deltagande.   

Anmälningsavgiften inbetalas i samband med anmälan till NblStk Swish 123 007 40 05
Om ni betalar med bankgiro 5454-7476 skickas kopia på betalningen till kommisarien.

Vid betalning från utlandet.
BIC:SWEDSESS,IBAN:SE1080000000079771115146. 

Anmälanskall vara till handa senast den 3 oktober 2022 till
www.stovare.hundprov.se

Stefan Waara
Lillvägen 4
953 35 Haparanda
Tfn 070-536 89 33 0922-141 70
e-post waara.stefan@gmail.com