VÄLKOMMEN ATT FÖLJA DM 2018 FÖR DISTRIKT 1.

Program och inbjudan.

>>> Klicka Här <<<
Resutat Dag 1
>>> Klicka Här <<<

Slutresultat DM
>>> Klicka Här <<<


 

Läs under respektive hund hur det går för dem.

Startande hundar Norrbotten

RR SE JCH SE UCH
KILLINGNÄSETS SPEJA SE30858/2014

Ägare Mats Vikström

Killingnäsets Speja släpp 7.00 på Sorträskberget Speja driver
Fortsatt drev Haren sedd.
Speja har tappt sen en liten tid. Speja har fått dötappt. Nytt släpp. Speja går på nytt slag sedan 9.30. Nytt upptag 10.16 haren sedd på skogsbilväg strax efter upptag.Sett haren en gång till Lite knackigt drev just nu. Speja har tapt sedan10.46 det blev dötappt Speja kopplad och byter område. Nytt släpp 11.56 jobbar vidare. Slag konstaterat inget upptag och hundägaren väljer att bryta för dagen.
Dag 2.
I dag startar Speja i ett område som heter Tjuvbäcken släpp 7.00
Upptag och driver 7.34 har haft en tappt men driver åter igen. Speja driver på "fin musik". Tappt igen haren buktar väldigt snävt Speja jobbar på. Speja kopplad och släppt i nytt område.10 .40

Speja kopplad och släppt i nytt område. Upptag hare 11.14 Speja driver fortfarande.Speja tappt på skogsbilväg.

RR J Ossi SE30337/2013
Ägare Hans Djärv
Släpp 7.00 på Tjäruträsk slag 7.43 Upptag 8.45 okänt än så länge.tappt.
nytt Nytt slag 11.12 upptag 11.27 hare sågs i upptaget på vägen.Tappt i grustag nytt slag 13.18.
Dag 2.
I dag startar Ossi i ett område som heter Rengärdesvägen släpp 7.00 -6 grader. 9.20 slag 11.00 fortfarande på slag. Ossi söker på bra men tyvärr inget upptag ännu.
Ossi kopplad 12.35 för förflyttning. Ossi kopplad och bytt områre Ossi markerar slag13.35. Ossi kopplad och avslutar dagen.

RR SE JCH SE UCH
Sörpåskogens Lovis
SE51046/2010

Ägare Lars Nyström

Släpp 7.00 på rutan i Månsbyn
Jobbar på slag Lovis jobbar vidare på sitt slagarbete.Lovis har bytt område och arbetar på nyt slag. 11.20 Nu har Lovis tagit up hare och driver för fullt. Lovis har tappt men jobbar vidare på den, 12.50 dötapp för Lovis. Lovis kopplad och avsluar dagen.
Dag 2.
I dag startar Lovis i ett område som heter Gransätra släpp 7.00 Upptag 7.16 Lovis driver på drevdjur konstaterat hare. Lovis har tappt. Lovis har dötapp. Lovis nytt släpp är på slag 12.09 Nytt upptag 12.14 hare. Lovis har tappt. Driver igen. Lovis kopplad

 

RR SE JCH SE UCH SR Lorry SE16786/2013
Ägare Conny Lundström


SR Lorry Släpp 7.02 på Britheden.
7.14 Lorry på slag
Upptag Hare. Just nu verkar det ha krånglat lite för Lorry men hon driver fortfarande. SR Lorry kopplad 12.26 och avslutar för dagen.
Dag 2.
I dag startar Lorry i ett område som heter Storträskberget släpp 7.00 upptag hare kopplad för nytt släpp. Lorry går på slag 9.50. Lorry upptag 10.46 Lorry tappt på väg 11.22 Nytt släpp 12.10  Lorry driver.

Startande hundar Västerbotten

Ham. RR SE JCH Rålundens Zenta SE34068/2013 Gunnar Wallström, Boliden

Släpp 7.00 på Tjuvbäcken
Upptag 7.50 driver Hare. Har tappt just nu och tiden har gått ut dötapp. Nytt släpp upptag 9.38 sett haren på vägen men just nu tappt.Avbrutit hunden kopplad flyttat nytt släpp,"går tungt". Slag 11.55 väckskall Nytt upptag och driver. Sett haren hunden 1 min efter.Mila är kopplad och har avslutat för dagen.
Dag 2.
I dag startar Zenta i ett område som heter Månsbyn släpp 7.00 Slag 7.10 jobbar fortfarande på slag. Upptag 9.13 tapp 10.00 dötappt, förflyttning nytt släpp 11.00 slag 11.15 Zenta upptag 12.57 Tappt 13.35 Påstick 13.39 Zenta tappt sen ett tag. Provet avslutat.

Ham. RR SE JCH SE UCH Liljaskogens Marta SE 44270/2012
Ägare Jonas Grenholm Ersmark
Liljanskogens Marta släpp 7.00 på Gransätra
Marta på slag 7.15 Marta jobbar vidare på sitt slagarbete. Marta kopplad på slagarbete förflyttning och nytt släpp.Efter ytterligare förflyttningar har Marta tagit upp och driver upptag 12.02 haren är sedd klär nu 13.16 och har haft tapp en liten stund. Dötapp koppling och förflyttning.
Dag 2.
I dag startar Marta i ett område som heter Tjuvbäcken släpp 7.00 Upptag och driver 7.26 tappt från 8.15 dötappt och nytt släpp.Marta har drev 11.12

Ham. RR J Skardstugans Mila SE32883/2012 Mats Gustafsson, Örträsk

Skardstugans Mila släppt 7.00 på Rengärdesvägen. Mila jobbar på slag sen en tid tillbaka.Mila upptag ca:10.10 tappt nytt upptag 11.50. Avbrutit och förflyttat sig p.g.a attharen for upp i Västanäsberget som ligger i anslutning till E10.Nytt släpp 12.36 Mila jobbar på slag.
Dag 2.
I dag startar Mila i ett område som heter Britheden släpp 7.00. Mila driver hare. Mila kopplad 10.25 skall göra nytt släpp. Mila på slag 11.25 upptag 11.35 Mila kopplad på ägarens begäran och avbryter för dagen.

Fin. RR J Tunulan Erin SE24987/2012 Per Lindgren, Vindeln (Hundförare Halsten Karlsson)

Släpp 7.00 rutan Sockenträsk Erin har fått upp en hare som har krånglat väldigt mycket så nu är hunden kopplad och förflyttad nytt släpp är gjort. Slag 11.10 upptag 11.20 12.14 tapp och jobbar på den.
Dag 2.
I dag startar Erin i ett område som heter Tjäruträsk släpp 7.00 slag 7.04 Upptag 8.10 Erin kopplad 9.25 förflyttning nytt släpp 10.02. Erin upptag 10.23 Erin kopplad på ägarens begäran före 5 timmar.