ÖSTRA ZONEN

Funktionärer i Östra zonen 2016/2017
Ledningsgrupp
SK. Leif Bäckström  070-6459019  solstrimman@telia.com
Inger Svanberg   076-264667
Lars-Åke Nilsson
Gunnar Eriksson  070-228 80 26
Pertti Rintala 072-2241690
Monica Sidén  070-5820954 (sekreterare)

Jaktprovskommitté:
Kommissarie Ekl 
Kalix- Thomas Nordström 070-2856643
Morjärv- Jani  Rintala 076-2264667
Ökl Kommissarie:
Torbjörn Johansson 070-374 51 49 
Övriga
Kjell Ytter 072-2241690
Pertti Rintala   072-2241690
Markus Svedjestrand 070-6526073
Mikael Ek 070-1321251
Henrik Sandberg 070-5356767

Utställningskommitté:
Vakant pga ingen utställning i Kalix 2019.

Trivselkommittén:
Jani Rintala 076-2264667
Henrik Sandberg 070-5356767
Andreas Wikström 070-5521601
 
Dressyransvarig:
Inger Svanberg   076-264667
Gunnar Eriksson 070-228 80 26
   
Prisansvarig:  
Kjell Ytter  072-2241690
   

Rävsektion  
Anders  Morin 070-5182369
Leif Öström  070-3661471
 
Provsläpp
Tomas Nordström  070-2856643 (huvudansvarig)
Gunnar Eriksson 070-228 80 26
Gunnar (Månsby) Lindbäck 070-6302991
Sture Brännmark 070-6672190
 
Valberedning:
Sigvard Mörk  070-3622393 (sammankallande)
K-G Fredriksson  070-6683313