ÖSTRA ZONEN

Funktionärer i Östra zonen 2016/2017
Ledningsgrupp
SK. Leif Bäckström  070-6459019  solstrimman@telia.com
Inger Svanberg   076-264667
Tomas Nordström   070-2856643
Andreas Wikström  072-5521601
Gunnar Eriksson  070-228 80 26
Pertti Rintala 072-2241690
Monica Side´n  070-5820954 (sekreterare)

Jaktprovskommitté:
Kommissarie Ekl 
Kalix- Thomas Nordström 070-2856643
Morjärv- Jani  Rintala 076-2264667
Ökl Kommissarie
Pertti Rintala   072-2241690 pertti_rintala@live.se
Övriga
Kjell Ytter 072-2241690
Pertti Rintala   072-2241690
Kurt Mörk 070-6484398
Sigvard Mörk 070-3622393
Henrik Sandberg 070-5356767

Utställningskommitté:
Inger Svanberg 070-2856123
Gunnar Eriksson 070-228 80 26
K-G Fredriksson 070-6683313
Kurt Mörk  070-6484398
K-G Norbäck 070-3354111
Lennart Gustavsson 0923-14858
Fredrik Wikström 070-5954227

Trivselkommittén:
Jani Rintala 076-2264667
Henrik Sandberg 070-5356767
Andreas Wikström 070-5521601
 
Dressyransvarig:
Inger Svanberg   076-264667
Gunnar Eriksson 070-228 80 26
Stig-Olov Löfgren  070-6435736
   
Prisansvarig:  
Kjell Ytter  072-2241690
   

Rävsektion  
Anders  Morin 070-5182369
Leif Öström  070-3661471
 
Provsläpp
Tomas Nordström  070-2856643 (huvudansvarig)
Gunnar Eriksson 070-228 80 26
Tore Svensson 070-6982519
Sture Ökvist  070-3917771
 
Valberedning:
Sigvard Mörk  070-3622393 (sammankallande)
K-G Fredriksson  070-6683313