GRÄNS ZONEN


Funktionärer i Gränszonen 2022/2023

Ledningsgrupp:
Michael Fredriksson (Sammankallande) 070-2525454
Magnus Förare 070- 6505193
Oskar Förare 070- 2506974
Olle Vähäjärvi 070- 3169391
Stefan Waara 070- 5368933
 
Jaktprov:
Mattilaprovet. 
Olle Vähäjärvi, fullmäktige 070- 3169391 
Michael Fredriksson, kommissarie 070- 2525454
 
Nordkalottmästerskapet:
Stefan Waara, Fullmäktige 070-5368933
Magnus Förare, Kommissarie 070- 6505193
Gunnar Lindbäck 070- 2139962
Anneli Lindbäck 070- 2139962
Sebastian Niinimaa 070- 8328360
Rolf Tolonen 070- 3795760
Stefan Tuvebäck 070- 6918059
Sune Jokiaho 070- 3102687
 
Utställningar:
Anneli Lindbäck 070-2139962
Stefan Waara 070-5368933
Olla Vähäjärvi 070- 3169391
Gunnar Lindbäck 070-2139962
Ulf Savilahti 0348666
Håkan Keisu 073- 8020173
 
Provsläpp:
Michael Fredriksson 070- 2525454
Stefan Waara 070-5368933
   
 
Zonens verksamhet och medlemsaktiviteter är öppen för samtliga medlemmar i SvStk