SÖDRA ZONEN

Funktionärer i Södra zonen 2018-2019

Ledningsgruppen                   Telefonnummer                   E-post
Henrik Öhlund SK.                072-508 37 00                    jakthundarna@hotmail.com
Mikael Forsberg                     076-807 17 55                    gizmoforsberg@icloud.com
Anders Bertilsson                   073-091 06 34                    anders.bertilsson@mio.se    
Staffan Engström                    070-321 54 77                    apthera@telia.com
Magnus Lauri                          073-063 93 17                   magnus.lauri@yahoo.se

Jaktprovskommittén: 
Kenth Lindholm SK.             070- 584 87 01                kenth.lindholm@live.se
Conny Lundström                  070-520 51 85                lundstrom.conny@telia.com
David Westerlund                  070-696 64 00                david.vesterlund@framnas.nu                                                     
 
Utställningskommittén: 
Maria Öhlund SK.              070-259 40 80                  jaktmia@hotmail.com                                   
Staffan Engström                070-321 54 77                apthera@telia.com                  
Carina Eriksson                  070-331 81 99                carina.erixon@gemail.com
Mikael Forsberg                 076-807 17 55                gizmoforsberg@icloud.com
Torbjörn Malmström          070-699 15 85                torbjornmalmstrom@hotmail.com                 
 
Tävlings & Priskommittén:
Conny Lundström SK.       070-520 51 79                lundstrom.conny@telia.com
 
Valberedningen:
Ingvar Berglund SK.         070-314 07 19                ingvar.berglund@g-mail.com
Leif Berglund                    073-029 29 52                TSD@bahnhof.se
Laine Häggbom                 070-259 26 79                lainehaggbom@gmail.com
 
Trivselkommittén:
Henrik Öhlund SK.           072-508 37 00                jakthundarna@hotmail.com
Maria Öhlund                    073-181 11 31                jaktmia@hotmail.com

 

Zonens verksamhet och medlemsaktiviteter är öppen för
samtliga medlemmar i SvStk.