VÄLKOMMEN ATT FÖLJA DM 2022 FÖR DISTRIKT 1.

Grattis till segrare i länskampen
Lag Västerbotten

Program och inbjudan.
>>> Klicka Här <<<
Resutat Dag 1
>>> Klicka Här <<<
Slutresultat DM

>>> Klicka Här <<<

Lag Norrbotten

Liverapport från skogen löpande under dagen här nedan. Klockslagen är ej exakta om domaren inte angivit när händelsen inträffade i sitt SMS.

Startande hundar Norrbotten

Fin. SE JCH UCH RR SE29331/2018
Harklockans Finn-Briza.

Ägare: Roger Lundqvist
Bensbyn

NblStk.
Provmarker:

Dag 1 Långsjöliden, domare Jan-Erik Wahlberg
Dag 2 Gussön, domare Folke Markström


07.05 Briza släppt
07.29 Slag
09.50 Upptag
13.15 Full tid 120 min. Observerat haren 1 gång. Briza är kopplad
Dag 1: 120 drevminuter, 56 eg.poäng

Dag 2

07.04 Briza är släppt
07.10 Slag
07.23 Upptag
07.31 Tappt
08.08 Påstick
08.22 Tappt
08.37 Driver igen
08.41 Tappt
09.41 Briza har fått dötappt
10.08 Områdesbyte och nytt släpp
10.43 Briza har slag
10.56 Upptag
11.33 Avbryter och kopplades
12.05 Områdesbyte och nytt släpp
12.15 Slag
14.10 Briza har drivit ett okänt drevdjur men har fått en tappt nu.


Dag 2: 26 drevminuter, 14 eg.poäng. 3:e pris i elitklass och 4:e plats i DM.

 

Fin. SE JCH RR FI JCH

SE23078/2015
Långsjölidens Zelda

Ägare Axel Nordberg
Norra Bredåker
NblStk
Provmarker:
Dag 1 Holsvattnet 5 - 6, domare Torbjörn Johansson
Dag 2 Björkön, domare Charlie Lindsqvist


07.00 Zelda släppt
08.30 Slag 300 m från gruppen
09.15 Ligger fortfarande på slag
11.20 Äntligen upptag. Zelda har tagit upp och driver

Dag 1: 0 drevminuter, 8 eg.poäng

Dag 2

07.00 Släpp
07.10 Slag
08.15 Upptag
08.35 Konstaterar att det är en hare Zelda driver
09.20 Zelda har tappt just nu
10.10 Det blev dötappt. Hunden kopplad och områdesbyte
10.15 Nytt släpp

10.50 Zelda söker på, har inte hittat några slag ännu
11.04 Slag
12.15 Zelda går ännu på slag i regnet
12.50 Avbryter och hunden kopplad

Dag 2: 41 drevminuter, 49 eg.poäng. 0 pris i elitklass och 5:e plats i DM.

Fin. SE JCH RR SE44725/2018.
Järilvattnets Frej

Ägare: Niclas Brännmark
Kalix
NblStk

Provmarker:
Dag 1 Gussön, domare Folke Markström
Dag 2 Långsjöliden, domare Jan-Erik Wahlberg


07.00 Frej är släppt
07.20 Frej ligger på slag
07.47 Upptag, drevdjuret inte observerat 
08.07 Tappt
08.35 Upptag och drev
08.45 Tappt
09.45 Frej har fått dötappt
10.07 Nytt släpp
10.22 Frej har slag
12.40 Jobbar vidare på slaget
Dag 1: 30 drevminuter, 19 eg.poäng

Dag 2

07.25 Släpp
08.00 Slag
08.20 Upptag på hare, Frej en halv minut efter
09.00 Driver fortfarande
10.40 Frej har haft 70 min drev och tappt 30 min kutat 1,5 km väg. Omtag nu, Frej hittade haren, som observerades på vägen. Driver nu.
11.04 Frej har fått full tid 120 min. Kopplad på fullt drev. Gör ett nytt släpp.
11.20 Nytt släpp efter en välbehövlig kaffepaus.
12.40 Slag
12.47 Upptag
13.40 Avbryter och hunden kopplad på drev

Dag 2: 120 drevminuter, 61 eg.poäng. 3:e pris i elitklass och 3:e plats i DM.

Små. SE19329/2014 SE JCH RR
Lady

Ägare: Birger Sundström
Kalix
NblStk
Provmarker:
Dag 1 Granön, domare Lars Nyström
Dag 2 Holsvattnet 3 - 4, domare Tomas Viklund


07.00 Släpp
09.50 Lady har slag

Lady har inte fått någon hare på benen idag och har avbrutit för dagen.
Dag 1: 0 drevminuter, 8 eg.poäng
Startar ej dag 2

Startande hundar Västerbotten

Fin. SE JCH RR SE UCH NO J(D)CH
SE38981/2016 Solstrimmans Finn Heikki
Ägare: Ebbe och Patrik Nyberg Bjurholm

VblStk
Provmarker:
Dag 1 Holsvattnet 3 -4, domare Tomas Viklund
Dag 2 Granön, domare Lars Nyström


07.30 Heikki är ute på sökrunda
07.44 Slag
08.40 Heikki har lämnat det vi trodde var ett slag
09.05 Heikki har hittat ett nytt slag

10.03 Upptag och drev på haren
10.30 Heikki driver för fulla muggar
11.15 Provgruppen njuter av att få se haren
11.35 Heikki har fått tappt
12.30 Dötappt
12.55 Heikki bryter för dagen

Dag 1: 47 drevminuter, 50 eg.poäng

Dag 2

07.00 Släpp
08.30 Hekki går på slag
09.08 Upptag

09.24 Tappt
10.24 Heikki har fått dötappt. Områdesbyte och nytt släpp
12.55 Ligger fortfarande på sök
13.27 Provet avbryts

Dag 2: 0 drevminuter, 6 eg.poäng. 0 pris i elitklass och 6:e plats i DM

Fin. C  SEJCH RR Långsjölidens Jack

Ägare: Jan Olof Strömgren
Bjurholm
VblSt


Provmarker:
Dag 1 Flarkberget, domare Lage Furberg
Dag 2 Rutvik, domare Roy Rönnbäck


07.35 Jack har fått upp en hare, sett den 1 gång hund 2 min efter
08.35 Har haft drev i 1 timme
10.50 Jack drev 97 min, sedan dötappt. Hunden är 1,4 km bort, fick upp haren 6 min efter dötappet.
12.40 Jack har fått upp en ny hare på benen.
13.30 Kopplad och bryter för dagen
Dag 1: 97 drevminuter, 56 eg.poäng

Dag 2

07.00 Släpp
07.55 Slag
08.32 Upptag
09.15 Jack driver fortfarande, ej konstaterat drevdjuret ännu.
10.00 Driver fortfarande. Haren har observerats. Jack har hittills fått ihop 80 min drev och 10 tappt.
12.10 Jack har drivit i 91 min, sedan blev det dötappt i vid en bäck.
12.10 Områdesbyte och nytt släpp.

Dag 2: 91 drevminuter, 58 eg.poäng. 2;a pris i elitklass och 2:a plats i DM

 

Fin. RR SE JCH UCH SE421972016 Bäcknäsets Ali

Ägare: Karl-Ove Granström, Hällnäs
VblStk
Provmarker:
Dag 1 Rutvik, domare Roy Rönnbäck
Dag 2 Flarkberget, domare Lage Furberg


07.06 Ali har ligger på slag
08.06 Upptag, drevdjuret inte observerat, är nu 1 km från gruppen
09.30 Dredjuret en hare, hunden 2 min efter. Har nu drivit 87 min.
10.50 Ali har drivit 120 min med 14 tappminuter. Hunden är 2 km bort och driver fortfarande. Nu måste man försöka att koppla Ali.
Dag 1: 120 drevminuter, 50 eg.poäng

Dag 2

11.00 Domaren har dålig telefontäckning därav utebliven information. Ali har iallafall haft drev men hackigt sådant. Byter område och nytt släpp.
11.10 Nytt släpp
11.45 Ali har slag

12.50 Upptag
13.30 Ali driver och haren har setts 2 gånger

Dag 2: 85 drevminuter, 50 eg.poäng. 1:a pris i elitklass och 1:a plats i DM.

Ham. RR SE JCH SE UCH SE35749 Hartrajens Stej

Ägare: Gunnar Jakobsson, Håknäs

VblStk

Provmarker:
Dag 1 Björkön, domare Charlie Lindqvist
Dag 2 Holsvattnet 5 - 6, domare Torbjörn Johansson


07.00 Stej är släppt
07.39 Stej har fått slag
08.18 Går fortfarande på slag, vi väntar på upptag
09.05 Ligger fortfarande på slag
09.40 Äntligen upptag för Stej
10.03 Det är en hare som Stej driver
11.00 Stej har fått tappt
Dötappt. koppling och nytt släpp
11.30 Stej har fått nytt slag
12.15 Stej jobbar vidare på slaget
13.07 Det går tungt för Stej men han jobbar på
13.30 Stej är kopplad
Dag 1: 33 drevminuter, 15 eg.poäng
Startar ej dag 2