ÖSTRA ZONEN

Funktionärer i Östra zonen 2022/2023
Ledningsgrupp
SK. Marcus Svedjestrand 070-6526073
Patrik Fredriksson  0-706011041
Leif Bäckström  070-6459019  solstrimman@telia.com
Lars-Åke Nilsson 070-5330668
Gunnar Eriksson  070-228 80 26
Pertti Rintala 072-2241690
Monica Sidén  070-5820954 (sekreterare)

Jaktprovskommitté:
Kommissarie Ekl 
Kalix- Thomas Nordström 070-2856643
Morjärv-Kjell Ytter 072-2241690
Ökl Kommissarie:
Torbjörn Johansson 070-070-3745149
Övriga
Pertti Rintala   072-2241690
Markus Svedjestrand 070-6526073
Mikael Ek 070-1321251
Henrik Sandberg 070-5356767

Utställningskommitté:
Leif Bäckström 070-6459019
Gunnar Eriksson  070-228 80 26
K-G Fredriksson 070-6683313
Lars-Åke Nilsson 070-5330668
Gunnar (Månsby) Lindbäck 070-6302991
Marcus Svedjestrand 070-6526073

Trivselkommittén:
Jani Rintala 076-2264667
Henrik Sandberg 070-5356767
 
Dressyransvarig:
Marcus Svedjestrand 070-6526073
Gunnar Eriksson 070-228 80 26

Prisansvarig:  
Kjell Ytter  072-2241690
   
Rävsektion  
Anders  Morin 070-5182369
Leif Öström  070-3661471
 
Provsläpp
Tomas Nordström  070-2856643 (huvudansvarig)
Gunnar Eriksson 070-228 80 26
Gunnar (Månsby) Lindbäck 070-6302991