Sammanfattning av senaste händelserna (komplett rapportering hittas under respektive hund nedan).
Dag 2 23-10-01
15:00 Provtiden är nu slut. Vi ser fram emot en spännande upplösning under kollegiet!
14:15 Th Tytti kopplad och bryter för dagen.
13:44 Mika upptag 13:37, drevdjuret okänt.
13:39 Ayla kopplad och bryter för dagen.
13:27 Rex fick tappt 12:12, dötappt och koppling 13:25.
12:35 Th Tytti släppt i nytt område.
12:33 Lite sen rapportering från Mika pga dålig mobiltäckning. Mika hittade slag 08:10, klockan 12:22 hade Mika fortfarande slagarbete.
12:04 Arvid har prisdrev, kopplad och nytt släpp 11:47
12:00 Rex driver fortsatt och har nu prisdrev.
11:42 Th Tytti alltjämt på sök, men inga slag ännu.
11:17 Rex fick konstaterat slag 11:00, upptag 11:10.
11:10 Ayla har slag.
11:00 Kort summering av läget: Av startade sex hundar har fyra haft upptag. Rex har konstaterat dötapp och släppt på nytt område, Ayla har också fått dötapp och släppt åter men efter ett prisdrev. Både King och Arvid driver vilket placerar dessa två hundar i topp totalt sett. Fortfarande återstår 4h av provet, så allt kan hända!
....................
07:30 Provets sex kvarvarande hundar är släppta. Vi ser fram emot den spännande upplösningen. Vi har Th Tytti i ledningen tätt följd av Högbrons King. Kvar i tävligen är också bdn Arvid, Harklockans Finn-Ayla, Norrsolens Rex och Solstrimmans Finn-Mika. Vädret är blåsigt men ingen nederbörd.
...............

Bilder Dag 2

Bilder Dag 1

Startfält KM och DM-uttagning 2023

RR SEJCH Högbrons King SE13899/2016
Ägare: Lars Åke Nilsson
Kalix
Dag1 Norrliden Michael Barcheus
Tel. 070-691 03 39
Dag 2 Granön Lars Nyström
Tel. 070-544 01 91

Online rapportering
Dag 2 Söndag 2023-10-01
08:20 King har slag på Granön.
09:49 King har drev

Dag 1 Lördag 2023-09-30
07:30 King släppt i Norrliden och är på sök.
08:27 King jobbar på slag
08:55 King har upptag

10:22 King har prisdrev
13:26 King är kopplad,  har prisdrev

RR SEJCH SEUCH
Solstrimmans Finn-Mika SE42961/2019
Ägare: Tommy Lundmark
Piteå
Dag1 Ökholmen Conny Lundström
Tel. 070-520 51 79

Dag2 Flarkberget Thomas Nordström
Tel. 070-32154 77

Online rapportering
Dag 2 Söndag 2023-10-01
07:30 Mika släppt på Flarkberget.
12:33 Lite sen rapportering från Mika pga dålig mobiltäckning. Mika hittade slag 08:10, klockan 12:22 hade Mika fortfarande slagarbete.
​​​​13:44 Mika upptag 13:37, drevdjuret okänt.


Dag 1 Lördag 2023-09-30
07:30 Mika släppt på Ökholmen. Inget regn med disigt, +12C
ca 07:50 Mika arbetar på slag
09:21 Mika har upptag
10:48 Mika har dötappt efter två kortare repriser.

11:02 Mika har nytt slag.
13:37 Mika har prisdrev

SE JCH SE58550/2019
Ruskametsän Th Tytti
Ägare: Lars Hendricson
Kalix
Dag1 Rutvik Roy Rönnbäck
Tel. 070-325 55 64
Dag 2 Ängesbyn Ove Hedström
Tel. 070-280 71 20

Online rapportering
Dag 2 Söndag 2023-10-01
08:21 Th Tytti går på slag.
08:53 Th Tytti fortsatt på slag.
10:20 Th Tytti bröt slaget, nytt släpp.
11:00 Th Tytti kopplad och släppt i nytt område.
11:42 Th Tytti alltjämt på sök, men inga slag ännu
12:35 Th Tytti släppt i nytt område.
14:15 Th Tytti kopplad och bryter för dagen.

Dag 1 Lördag 2023-09-30
07:30 Th Tytti släppt
08:45 Th Tytti jobbar på slag
08:50 Th Tyttie har upptag
09:50 Th Tytti driver på, prisdrev. Haren sedd för första gången.
11:20 Th Tyttia har full tid. Nytt släpp!
11:48 Th Tytti har slag
11:57 Th Tyttia har upptag
12:45 Th Tytti kopplad på golfbanan efter 25min drev. Slutat för dagen 12:45.

RR SE JCH SE UCH FI JCH
Harklockans Finn-Ayla
Ägare: Henrik Öhlund
Lillpite
Dag1 Långsjöliden Jan Erik Wahlberg
Tel. 073-830 50 15
Dag 2 Alvik Leif Thurfjell
Tel. 070-611 89 98

Online rapportering
Dag 2 Söndag 2023-10-01
07:30 Släpp
07:36 Ayla har slag.
​​08:22 Ayla fortsatt på slag.
​​08:44 Ayla har upptag.
09:24 Ayla driver på, hare observerad. Prisdrev!
10:29 Ayla har dötapp på ett berghällsområde.
11:00 Ayla släppt på nytt område.
11:10 Ayla har slag.
13:39 Ayla kopplad och bryter för dagen.

Dag 1 Lördag 2023-09-30
07:30 Ayla släppt. Dimmigt.
08:15 Ayla ute på sök. Slag konstaterat vid denna tidpunkt.
09:35 Ayla har Upptag

10:58 Ayla har tapp efter ett längre drev.

RR J SE36117/2015
Belger Du Nord Arvid
Anders Bertilsson
Svensbyn
Dag1 Granön Lars Nyström
Tel. 070-544 01 91 
Dag 2 Norrliden Michael Barcheus
Tel. 070-691 03 39

Online rapportering
Dag 2 Söndag 2023-10-01

07:30 Arvid släppts i Norrliden
09:15 Arvid har slag
09:28 Arvid har upptag.
12:04 Arvid har prisdrev, kopplad och nytt släpp 11:47

Dag 1 Lördag 2023-09-30
07:30 Arvid släppt på Granön.
08:47 Arvid har upptag
09:23 Arvid har fortsatt drev, redan prisdrev!

10:20 Bdn Arvid har tappt, harren är observerad.

RR SEJCH Norrsolens Rex SE23636/2017
Ägare: Ingvar Berglund
Piteå
Dag 1 Alvik Leif Thurfjell
Tel. 070-611 89 98

Dag 2 Långsjöliden Jan Erik Wahlberg
Tel. 073-830 50 15

Online rapportering
Dag 2 Söndag 2023-10-01
07:30 Rex släppt på Långsjöliden.
08:47 Hittar slag.
09:55 Rex fick upptag 09:15
10:41 Rex fick tappt 09:48, drevdjuret ej konstaterat. Kopplad 10:32, flyttar till nytt område.
11:17 Rex fick konstaterat slag 11:00, upptag 11:10.
12:00 Rex driver fortsatt och har nu prisdrev.
13:27 Rex fick tappt 12:12, dötappt och koppling 13:25.

Dag 1 Lördag 2023-09-30
07:30 Rex släppt på Långberget Alvik, väderrapport: lätt dimma
07:41 Rex har slag
07:53 Rex har upptag
08:16 Rex har tappt.
09:23 Rex löser tappen och reser haren igen, första reprisen igång!
09:35 Rex har tappt efter en kortare repris.
10:25 Rex har dötapp och släppt på nytt område 10:00, är på sök
11:05 Rex är fortsatt på sök.
11:32 Rex släppt på nytt område.
12:26 Rex driver.
13:00 Rex har tappt.
13:40 Rex är kopplad för dagen.

RR SE JCH SE UCH
Harklockans Finn-Briza SE29331/2018
Ägare: Roger Lundqvist
Luleå
Dag 1 Flarkberget Staffan Engström
Tel. 070-32154 77
Dag 2 Rutvik Roy Rönnbäck
Tel. 070-325 55 64

Online rapportering
Dag 2 Söndag 2023-10-01
Startar ej
​​

Dag 1 Lördag 2023-09-30
07:32 Briza släppt på Flarkberget
09:33 Briza jobbar hårt, söket fortsätter. Dimman ligger fortfarande tät.

 

RR SE JCH Joko SE57745/2017
Ägare: Lars Resin
Töre
Dag1 Ängesbyn Ove Hedström
Tel. 070-280 71 20

Dag 2 Hollsvattnet L G Erkki
Tel.070-378 32 48

Online rapportering
Dag 2 Söndag 2023-10-01
Startar ej

Dag 1 Lördag 2023-09-30
07:30 Joko släppt!
08:55 Joko fortsätter med sök. 

09:21 Joko har hittat nattslag.
10:07 Joko har släppt slaget och är nu på sök.
11:00 Joko kopplad och släppt åter
13:20 Joko är på sök.
13:20 Joko är på sök, hittat slag
14:00 Joko bryter för dagen

RR SE JCH SE42557/2017
Rosådalens Max
Ägare: Jens Hedqvist
Rosvik
Dag1 Björkön Michael Fredriksson
Tel. 070-252 54 54

Dag2 Småträskklinten Thomas Nordström
Tel. 070-285 66 43

Online rapportering
Dag 2 Söndag 2023-10-01
Startar ej
​​
Dag 1 Lördag 2023-09-30
07:30 Max släppt
08:50 Max har upptag

10:55 Max brutit pga av skada

Startar Ej
RR SE JCH SE42556/2017
Rosådalens Stoj
Ägare Kjell Ytter
Morjärv
Dag1 Småträskklinten Thomas Nordström
Tel. 070-285 66 43

Dag2 Björkön Michael Fredriksson
Tel. 070-252 54 54

 

J SE33382/2016
Långsjölidens Zacke
Ägare: Mats Halonen
Luleå
Dag1 Hollsvattnet L G Erkki
Tel.070-378 32 48
Dag 2 Ökholmen Conny Lundström
Tel. 070-520 51 79

Online rapportering
Dag 2 Söndag 2023-10-01
Startar ej
​​
Dag 1 Lördag 2023-09-30
07:30 Zacke släppt
08:15 Zacke på slag
09:40 Zacke jobbar på nytt slag.
10:32 Zacke jobbar vidare på slaget, under svåra förhållande i tätdimma
10:43 Zacke reser haren!
11:45 Zacke kopplad på väg 11:26, okänt drevdjur. Släpp i nytt område. 

I sammarbete med