Jaktprovsprogram

Jaktprovsprogram Norrbottens läns stövarklubb 2022-23
Kostnad
Vid rörligt prov betalas anmälningsavgiften 3 bankdagar före provdag till
NblStk Swish 123 007 40 05

Om ni betalar med bankgiro 5454-7476 skickas kopia på betalningen till kommisarien.
Anmälan till fasta prov.
Vid anmälan till flera elitklassprov behöver anmälningsavgiften edast betalas in till det första provet i samband med anmälan. Avgiften till nästa prov betalas in första vardagen efter sista provdagen vid genomfört prov.


Vid betalning från utlandet.
BIC:SWEDSESS,IBAN:SE1080000000079771115146.

1:a öppenklassprov för ny medlem gratis.
Ökl/Ukl/Räv 200:-
Elitklass fasta/rörliga prov 600:-
DM Mellersta zon 2000:-
Avgiften till INT Nordkalottmästerskapet. 1600 :- inefattar startavgift, mat och domararvode.
Omprov 100:-
RR-prov 0:- 
Hundägare ersätter domare 300,-/dag. RR-prov 100:- Reseersättning till domare 18,50-/mil.


Jaktprovsprogram
Anmälningstid för ÖKL, SR och rörliga prov. Anmälan inne senast dagen före provdag kl 18,00
UKL prov.
Öppenklass.
Rörligt Ekl. Hare 2022.09.01-2023.02.28 ( Kvalificerad hund )  Anmälan skickas via stovare.hundprov
                                                                  Särskilt räv prov 2022-09-01 – 2023-02-28 enl. gällande jakttid.
Rörligt Räv Ekl 2022-09-01 – 2023-02-28 enl. gällande jakttid.   ( Kvalificerad hund ) 
RR-prov 2022.09.01-2023.01.31 (eligt gällande jakttid)


Zonansvariga rörliga prov
Gränszonen Michael Fredriksson 070- 2525454
Östra zon Torbjörn Johansson torbjorn.24230@telia.com  
Mellersta zon Ove Hedström ovenboven@telia.com 
Södra zon Conny Lundström lumdstrom.conny@telia.com 


Fastställda Elit prov

Mattilaprovet 2022.09.15-09.16  ( Hundägare anskaffar domare) Sista anmälninsdag 2022.09.01 
Michael Fredriksson, kommissarie 070- 2525454 

NblStk Klubbmästerskap tillika DM uttagning Morjärv 2022.10.01 - 2022.10.02 sista anmälningsdag 2022.09.18  
Kommisarie Kjell Ytter 070-224 16 90 kjell.ytter@telia.com   Furumostigen 19  950 42 Morjärv ( Hundägare anskaffar domare)

DM distrikt 1 Mellersta zon 2022.10.10 - 2022.10.11 sista anmälningsdag 2022-10-05 
Kommisarie

 Nordkalottmästerskapet Haparanda 2022.10.17-10.18 (Max 20 hundar Provledningen anskaffar domare ) Sista anmälninsdag 2022 .10.03  Kommisarie Stefan Waara 070-536 89 33.

Norr Räven mellersta zonen 2022-10-14 Sista anmälningsdag 2022-10-01 Kommisarie Ove Hedström 070-280 71 20 ovenboven@telia.com  OBS detta är ett endagarsprov, max 10 hunda och provledningen anskaffar domare.SM Jämtland / Härjedalen  2022.10.26 -10.28

Vinterprovet Morjärv 2022-12-03– 2022-12-04 (Hundägare anskaffar domare) Sista anmälningsdag 2022-11-20 
Kommisarie Kjell Ytter 070-224 16 90.

Stövar SM Rävhundar ( Anonseras på NblStk:s hemsida när information komit oss till handa )