Jaktprovsprogram

Jaktprovsprogram Norrbottens läns stövarklubb 2018-19
Kostnad
Anmälningsavgiften inbetalas 3 bankdagar före provdag till NblStk bankgiro 5454-7476
Vid betalning från utlandet.
BIC:SWEDSESS,IBAN:SE1080000000079771115146.

1:a öppenklassprov för ny medlem gratis.
Ökl/Ukl/Räv 200:-
Elitklass fasta/rörliga prov 500:-
Avgiften till INT Nordkalottmästerskapet. 800kr
Omprov 100:-
RR-prov 0,- 
Hundägare ersätter domare 200,-/dag. RR-prov 100,- Reseersättning till domare 18,50-/mil.


Jaktprovsprogram
Anmälningstid för ÖKL, SR och rörliga prov. Anmälan inne senast dagen före provdag kl 18,00
UKL prov.
Öppenklass.
Rörligt Ekl. Hare 2018.09.01-2019.02.28 ( Kvalificerad hund )  Anmälan skickas till respektive zonansvarig
Rävprov.
Rörligt Räv Ekl 2018.09.01-2019 enl. gällande jaktlagstiftning    ( Kvalificerad hund ) 
RR-prov 2018.09.01-2018.12.31


Zonansvariga
Gränszonen Stefan Waara waara.stefan@gmail.com , Östra zon Pertti Rintala pertti_rintala@live.se  ,
Mellersta zon Hans Djärv  hans.djarv@telia.com och Södra zon Conny Lundström lundstrom.conny@telia.com


Fastställda Elit prov

Mattila 2018.09.17-09.20  ( Hundägare anskaffar domare) Sista anmälninsdag 2018.09.10   Magnus Förare 070-217 81 22 magnus.forare@gmail.com  Salmis Laivavägen 5953 92 Haparanda

Morjärvsprovet till lika NblStk Klubbmästerskap  2018.09.29-09.30 ( Hundägare anskaffar domare) Sista anmälninsdag 2018-09-23  Kjell Ytter 072-224 16 90 kjell.ytter@telia.com  Backgatan 5950 42  Morjärv

DM-uttagning  Piteå 2018.10.11-10.12  ( Hundägare anskaffar domare) Sista anmälninsdag 2018.10.01 
Kenth Lindholm SK. 070- 584 87 01 kenth.lindholm@live.se Blomronningsvägen 17 944 73 Piteå

DM Norrbotten Kalix 2018.10.22-10.23
Kalix- Thomas Nordström 070-2856643 Slåttervägen 2 952 43 TÖRE veronicadrugge72@hotmail.com

 Nordkalottmästerskapet Haparanda 2018.11.05-11.06  (Max 20 hundar Provledningen anskaffar domare ) Sista anmälninsdag 2018 .10.24  Stefan Waara 070-536 89 33, waara.stefan@gmail.com  Lillvägen 4 953 35 Haparanda


(SM Småland ) Anonseras på NblStk:s hemsida när information komit oss till handa

Nordiska Mästerskapen 2018.12.01-12.02 ( Anonseras på NblStk:s hemsida när information komit oss till handa )