Jaktprovsprogram

Jaktprovsprogram Norrbottens läns stövarklubb 2023-24
Kostnad
Vid rörligt prov betalas anmälningsavgiften 3 bankdagar före provdag till
NblStk Swish 123 007 40 05

Om ni betalar med bankgiro 5454-7476 skickas kopia på betalningen till kommisarien.
Anmälan till fasta prov.
Vid anmälan till flera elitklassprov behöver anmälningsavgiften edast betalas in till det första provet i samband med anmälan. Avgiften till nästa prov betalas in första vardagen efter sista provdagen vid genomfört prov.


Vid betalning från utlandet.
BIC:SWEDSESS,IBAN:SE1080000000079771115146.

1:a öppenklassprov för ny medlem gratis.
Ökl/Ukl/Räv 200:-
Elitklass fasta/rörliga prov 600:-
Avgiften till INT Nordkalottmästerskapet. 
Omprov 100:-
RR-prov 0:- 
Hundägare ersätter domare 300,-/dag. RR-prov 100:- Reseersättning till domare 25,00-/mil.


Jaktprovsprogram
Anmälningstid för ÖKL, SR och rörliga prov. Anmälan inne senast dagen före provdag kl 18,00
UKL prov.
Öppenklass.
Rörligt Ekl. Hare 2023.09.01-2024.02.29 ( Kvalificerad hund )  Anmälan skickas via stovardata   
                                                                 Särskilt räv prov 2023-09-01 – 2024-02-29 enl. gällande jakttid.
Rörligt Räv Ekl 2023-09-01 – 2024-02-29 enl. gällande jakttid.   ( Kvalificerad hund ) 
RR-prov 2023.09.01-2023.12.31 (eligt gällande jakttid)


Zonansvariga rörliga prov
Gränszonen Stefan Waara 070- 5368933
Östra zon Torbjörn Johansson torbjorn.24230@telia.com  
Mellersta zon Ove Hedström ovenboven@telia.com 
Södra zon Conny Lundström lumdstrom.conny@telia.com 


Fastställda Elit prov

Mattilaprovet 2023.09.18-09.19  ( Provledningen anskaffar domare) Sista anmälninsdag 2023.09.05 
Michael Fredriksson, kommissarie 070- 2525454 

NblStk Klubbmästerskap tillika DM uttagning Mellersta zon 2023.09.30 - 2023.10.01 sista anmälningsdag 2023.09.17  
Kommisarie Ove Hedström 070-280 71 20 ( Hundägare anskaffar domare)

DM distrikt 1 Västerbotten 2023.10-12 - 2023.10.13  

 Nordkalottmästerskapet Haparanda 2023.10.16-10.17 (Max 20 hundar Provledningen anskaffar domare ) Sista anmälninsdag 2023 .10.02  Kommisarie Stefan Waara 070-536 89 33.

Norr Räven mellersta zonen 2023-10-27 Sista anmälningsdag 2023-10-13 Kommisarie Ove Hedström 070-280 71 20 ovenboven@telia.com  OBS detta är ett endagarsprov, max 10 hunda och provledningen anskaffar domare.SM - Harhundar Västsvenska Stövarklubben

Vinterprovet Morjärv 2023-12-03– 2023-12-04 (Hundägare anskaffar domare) Sista anmälningsdag 2023-11-20 
Kommisarie Kjell Ytter 070-224 16 90.

Stövar SM Rävhundar Distrikt 2 Gävle ( Anonseras på NblStk:s hemsida när information komit oss till handa )