MELLERSTA ZONEN

Funktionärer i Mellersta zonen 2017 / 20118


Ledningsgrupp  
Sk. Hasse Eriksson  070-606 57 33
Markus Ekberg 070-203 98 77
Roland Brännvall 0924-102 13 070-250 71 68
Bo Nilsson 070-666 36 62
Daniel Karlsson 070-567 80 14
   
Jaktprov-
Sk. Hasse Eriksson 070-606 57 33
Lars Nyström 070-544 01 91
Per-Ingvar Nordberg 070-654 64 16
Leif Thurfjell  070-611 89 98  
   
Utställning-  
Roland Brännvall 0924-102 13 070-250 71 68
Gunnar Norlin 070-291 88 33
Gunder Nilsson 070-324 81 74
Per-Ingvar Norberg 070-654 64 16

Trivselgruppen
Sk. Michael Barcheus 070-691 03 39
Axel Nordberg 070-653 92 77
Per-Ingvar Nordberg 070-654 64 16
P-O. Karlsson
   
Valberedning-  
Åke Strandberg 070-338 42 66
Johan Nilsson   070-314 04 29
 
Zonens verksamhet och medlemsaktiviteter är öppen för samtliga medlemmar i SvStk