MELLERSTA ZONEN

Funktionärer i Mellersta zonen 2017 / 20118


Ledningsgrupp  
Sk. Hasse Eriksson  070-606 57 33
Markus Ekberg 070-203 98 77
Roland Brännvall 0924-102 13
Bo Nilsson 070-666 36 62
Daniel Karlsson 070-567 80 14
   
Jaktprov-
Sk. Hasse Eriksson 070-606 57 33
Lars Nyström 070-544 01 91
Joacim Karlsson 073-841 42 88
Hans Djärv 070-329 67 02
   
Utställning-  
Roland Brännvall 0924-102 13
Gunnar Norlin 070-291 88 33
Gunder Nilsson 070-324 81 74
Per-Ingvar Norberg 070-654 64 16

Trivselgruppen
Sk. Michael Barcheus 070-320 66 43
Axel Nordberg 070-653 92 77
Per-Ingvar Nordberg 070-654 64 16
P-O. Karlsson
   
Valberedning-  
Åke Strandberg 0920-302 98
Johan Nilsson   0920-254  842
 
Zonens verksamhet och medlemsaktiviteter är öppen för samtliga medlemmar i SvStk